So sánh các bảng liệt kê

Gorgeous villa bay view

Hollywood Blvd
  • 4Phòng ngủ
  • 2Phòng tắm
  • 1200
990.000 VNĐ31.000 VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave
990.000 VNĐ31.000 VNĐ/sq ft
  • 4Phòng ngủ
  • 2Phòng tắm
  • 1200
25.000 VNĐ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave
25.000 VNĐ/mo
  • 4Phòng ngủ
  • 2Phòng tắm
  • 1200