So sánh các bảng liệt kê

Gorgeous villa bay view

Hollywood Blvd
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
570.000 VNĐ2.700 VNĐ/sq ft

Awesome family home

Miramonte Blvd
570.000 VNĐ2.700 VNĐ/sq ft
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
16.000 VNĐ/mo
16.000 VNĐ/mo
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
245.000 VNĐ1.800 VNĐ/sq ft
245.000 VNĐ1.800 VNĐ/sq ft
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
990.000 VNĐ31.000 VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave
990.000 VNĐ31.000 VNĐ/sq ft
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
25.000 VNĐ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave
25.000 VNĐ/mo
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
550.000 VNĐ2.300 VNĐ/sq ft

Comfortable family home

S Carpenter St
550.000 VNĐ2.300 VNĐ/sq ft
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200
9.670.000 VNĐ98.000 VNĐ/m2

Design place apartment

Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA
9.670.000 VNĐ98.000 VNĐ/m2
 • 4Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 1200